• Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Osobní údaje musíme uchovávat po dobu určenou zákony: Zákon o místních poplatcích - § 3  a § 7 zákona č. 565/1990 Sb. (evidenční kniha, poplatky) a Zákon o pobytu cizinců - § 101 zákona č. 326/1999 Sb. (domovní kniha) - 6 let, Smlouva o ubytování (§ 2326 - 2331  zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník) - pro účely účetnictví a daní 10 let.
 • V souladu se zákony zpracováváme tyto údaje:
  1. Zákon o místních poplatcích: jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, účel pobytu. V rámci registrace hostů musíme shromažďovat i osobní údaje nezletilých osob, vždy se souhlasem jejich rodiče nebo opatrovníka.
  2. Zákon o pobytu cizinců: jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu.
  3. Smlouva o ubytování - účetnictví (zálohové listy, faktury): jméno, příjmení, adresa.
 • Pro svoji práci potřebujeme také tyto údaje:
  1. Platební údaje - čísla platebních karet, fakturační adresu a údaje bankovního účtu. Slouží pro splnění objednané služby (rezervace) a úhradu ubytování.
  2. Rezervační údaje - týkají se rezervace nebo pobytu (např. datum příjezdu a odjezdu).
  3. Údaje související s používáním internetové stránky - tyto údaje zpracovává poskytovatel webových stránek a rezervačního systému, společnost Previo, IČ 25975234. V rámci webové stránky jsou také zpracovávána cookies.
 • Osobní údaje nám předáváte dobrovolně. Jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a předáváme je třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném pro úkony nezbytné pro splnění vašich a zákonných požadavků. Můžeme je také použít pro marketingové účely - když pro vás budeme mít zajímavou nabídku a budeme vás o tom chtít informovat.